Товариство «Правовий погляд» пропонує ефективне та економне бухгалтерське обслуговування діяльності юридичних та фізичних осіб:

— юридичних та фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування;

— юридичних та фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі оподаткування;

— консультаційні послуги фізичним особам (оподаткування доходів фізичних осіб, складання річної декларації про стан і доходи);

— організація бухгалтерського обліку на ПО, яке має Правовий Погляд (на сьогодні 1с7.7, компенсація на утримання сплачуется, в перспективі власне ПО:  платне користування).

Належним чином організований бухгалтерський облік, побудований на таких основних принципах як обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність — гарантія достовірності податкової, фінансової, статистичної та інших видів звітності, які базуються на даних бухгалтерського обліку.

Послуги включають:

  • перевірку первинних документів на відповідність вимогам законодавства,
  • відображення первинних документів у бухгалтерській програмі;
  • інформування клієнта про відсутні документи;
  • складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності.

Переваги при дорученні ведення бухгалтерського обліку компанії «Правовий погляд»:

— вартість бухгалтерських послуг пропорційну обсягу господарських операцій;

— економія витрат, пов’язана з утриманням у штаті бухгалтера та організацією його роботи (робоче місце бухгалтера, придбання бухгалтерської програми, інформаційно-правових ресурсів та періодичної літератури);

— економія часу на пошук бухгалтерського персоналу.