Розробка складних договорів на створення творчого продукту (мистецького права на твори) та на передачу майнових прав інтелектуальної власності