Господарське право

—    складання юридичних висновків, проведення юридичних експертиз документів і правовідносин, «дью-ділідженс» суб’єктів господарювання;

—          розробка договорів та контрактів усіх видів,

—       правова допомога при державній реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, підприємств із іноземним капіталом, іноземних інвестицій, реєстрації господарських товариств всіх форм власності,

—          правова допомога при ліквідації юридичних осіб;

—          юридичне супроводження діяльності суб’єктів господарської діяльності;

—          врегулювання господарських спорів (укладання, зміна, розірвання договорів, стягнення боргу, відшкодування збитків та ін.)

Корпоративне право

—          правова допомога при придбанні, відчуженні та реалізації корпоративних прав, при передачі майнових комплексів в управління;

—          розробка нормативно-правових актів, установчих документів (положень, статутів, протоколів та іншої документації);

—          юридичні консультації з питань приватизації та оренди державного майна, правового статусу іноземних компаній;

Цивільне право

—          консультування щодо набуття та реалізації майнових та немайнових прав;

—          допомога при укладенні цивільно-правових правочинів, в тому числі: консультування щодо нотаріальних дій;

—          врегулювання цивільно-правових спорів (майнові спори та спори щодо немайнових прав),

Податкове право

—          консультування з питань податкового законодавства;

—          правова допомога при оскарженні податкових повідомлень-рішень;

Трудове право

—          оптимізація трудового найму  в суб’єктах господарської діяльності;

—          трудові спори;

Міжнародне право

—          правова допомога у вирішенні спірних питань, у сфері зовнішньоекономічних відносин;

—          консультування з питань громадянства та отримання посвідки на проживання у країнах Європи;

—          консультування з питань придбання нерухомості та створення юридичних осіб за кордоном.

Кримінальне право

—      захист в кримінальному провадженні, в яких особу визнано підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим, потерпілим, свідком, цивільним позивачем або відповідачем.